Instruktorské Setkání

Je jen jedna příležitost v roce, kdy je možné se potkat na jednom místě a čase, prožít společně nabitý den a odrazit se do hlavní organizátorské sezóny v roce 2020.

Přijď prodiskutovat důležitá témata, pomoct nám rituálně předat trička, zvolit nový Špenát. Ale přijď se také prostě jen potkat, pobavit se a užít si společnou práci i zábavu.

Zváni jsou zasloužilí Instruktoři, aktivní členové i čerství kursisté. Je důležité se intenzivně pracovně-zábavnou formou potkat napříč instruktorskými generacemi v jednom čase a místě.

Místo konání: Expediční klubovna v centru Brna. Na místě je zajištěn oběd.

Ideová konference

Letošní formou setkání je ideová konference. Cílem je shromáždit názory a získat zpětnou vazbu na některá témata, která končící Špenát považuje za nedořešená, a chtěl by poskytnout novému Špenátu dobrý základ do začátku:

 • mise a vize – běžně investujeme úsilí do dramaturgie akcí, neustále bažíme po smyslu programů a donekonečna se ptáme „proč?“. Stejnou péči si přirozeně zaslouží i náš spolek a smysl jeho existence. Vlastně taková dramaturgie 2.0. Výzva? Určitě. Výsledek? Nejistý! Ale má to velký smysl a dopad.
 • zmrtvýchvstání outdoorsekce – najde se the hero, který vzkřísí sekci z popela, dokáže zajistit jednotnou metodiku a zkoušení, najde vhodné formy dalšího vzdělávání v outdooru a přinese tak dlouho vyhlížený manuál bezpečnosti?
 • přihlašování na akce, GDPR,… –  papíry, papíry, papíry! To se nedá! Jak zamezit tomu, aby nám chyběly dotazníky a souhlasy od účastníků a zároveň jsme nestrávili půl života emailováním a vymáháním podpisů?
 • další vzdělávání – Instruktorským kursem tvůj instruktorský život nekončí, ale začíná. I tak můžeš získat pocit, že už ti Instruktoři nemají co dát. A s tím právě chceme bojovat. Protože my chceme, aby ses dál rozvíjel(a), protože jen tak budeme mít dost lidí, kteří mají co předat dalším lidem.
 • prachy – dobrovolnická organizace, ne? Jakýpak prachy! Všechno urvem nadšením! Nebo to tak 100% neplatí? Odstupující Špenát přichází s konkrétním návrhem na změnu příjmů a výdajů a zajímá ho, co si o tom myslíš i ty.

Máš pocit, že k tématu ještě nemáš co říct? Možná si to přijď aspoň poslechnout. Některá témata budou více abstraktní (mise a vize), jina naopak hodně konkrétní a praktická. Výsledky se promítnou už letos do toho, jak Instruktoři budou dál fungovat. Rozhodně se neboj nudy, ta jediná nebude.

Budeme se i mezitím snažit trochu rozhýbat, provětrat a pobavit. Nechcem se vyčerpat do dna. Chcem se i bavit.

Předběžný program (může ještě dostát mírným změnám na přelomiu března a února):

9:00 … čaj a sušenky
9:15 … přivítání a networkingový workshop
9:45 … know-how-sharing workshop – jaké akce chystáme a jaké máme za sebou – místo pro prolnutí zkušeností zkušených instruktorů a kursistů
10:30 … přestávka
10:45 … quo vadis? … krátký workshop na zmapování toho, proč v Instruktorech jsme, co nám dali a co ještě by nám mohli dát?
11:15 … předobědové překvapení – venkovní hra
12:00 … oběd (zdarma na místě)
13:00 … diskusní blok možnosti:

 • mise a vize – proč je to důležité, jak jsme daleko, posbírání zpětné vazby, workshop na formulaci mise a vize
 • zmrtvýchvstání outdoor sekce – od Špenátu je na stole zadání – je někdo, kdo ho je ochotný a schopný naplnit?

14:30 … přestávka
14:45 … diskusní blok možnosti:Diskuse

 • přihláškový workshop – technicky a prakticky orientovaný blok, zaměřený na přihlašování na akce
 • další vzdělávání – jakým způsobem organizovat a podporovat další vzdělávání Instruktorů tak, aby

15:45 … přestávka
16:00 … prachy – diskusní blok

  • Špenát navrhuje zvýšení účastníkopoplatků
  • co lze ze získaných peněz financovat, návrhy Špenátu, posbírání zpětné vazby
  • přebytky akcí – čí jsou, co se s nimi děje teď a jak bychom to chtěli mít
  • zdroje peněz
  • finanční potřeby pro rozvoj spolku

16:45 … přestávka
17:00 … report – zhodnocení uplynulého roku
17:15 … oceňování – předávání triček a odměn za činnost
17:00 … valná hromada:

 • schválení účetní uzávěrky
 • hlasování o účastníkopoplatcích
 • posbírání kadidatur do Špenátu
 • volba nového Špenátu

18:00 … ukončení oficiální části setkání, volná zábava

 

 

 


Přihláška:

Seznam přihlášených:

 • Finn
 • Pavel
 • Tom Effenberger
 • Luke
 • Tinka
 • Matěj Bé
 • Maara
 • Efka
 • Martas Hanzalek
 • Abbe
 • Jiří Zajda Zajíc
 • Zuzka Zajícová
 • Bobr
 • Martin U.
 • Kristy Moravcová
 • Honza Horáček
 • Anna Hranka Hradecká
 • Tomáš Vejpustek
 • Sisa
 • Glum
 • Entiro
 • Týna
 • Marie Mičková
 • Kája
 • Hanka
 • Kaluž
 • Ondřej Zabloudil Pechník / Buč
 • Kuba Sekanina
 • Luca Matulová
 • Kuba Streit
 • Petr Michovský
 • Jíťa Bláhová
 • Krysa Bednaříková
 • PET
 • Anička Řechtáčková
 • Saša Porembová
 • kiwi
 • Ani
 • Darwin

Burza nápadů 2020

Nápad se dá chránit jen tak, že ho zrealizujete.“

Chceš zorganizovat akci a nevíš, s kým? Chystáš prázdninovku a sháníte účastníky? Nebo kuchaře? Nebo tě jenom zajímá, s jakými akcemi přijdou Instruktoři Brno v roce 2020? Doraž!

Burza nápadů je prostor, kde může kdokoliv prezentovat akci a to v libovolném stádiu vývoje. Pokud máte jen zárodek vize – možná tu najdete organizátory. Pokud už máte hotový itík – možná tu najdete účastníky. Pokud jste kdekoli mezi tím – možná tu najdete, co hledáte. Kromě krátkých prezentací akcí (~ minuta) se můžeš těšit na všobecný společenský potlach.

Co s sebou?

Plakátek či jiné lákadlo, na kterém budou shrnuty nejdůležitější údaje vaší akce (min. formát A3, psáno ideálně fixou). Na dotvoření plakátků bude chvíli čas a nějaký materiál i na místě. Plus budou se hodit nějaké peníze na pokrytí vašich výdajů na baru 🙂

Termín: 16. 1. od 17:45 (vlastní burza od 18:30)
Místo: Restaurace Thalie, Rooseveltova 14, Brno – salonek č. 4 (vzadu za barem, viz https://www.thalie.cz/rezervace/)
Registrace: viz formulář níže nebo na fb (nebo obojí!)

Harmonogram:

17:45–18:30 … scházení se, pokec, objednávky, výroba upoutávek
18:30–19:00 … první kolo upoutávek
19:00–19:20 … pauza, čep
19:20–19:50 … druhé kolo upoutávek
19:50–20:00 … poslední šance něco říct/odprezentovat ad hoc nápady, poté volný program

Upoutávky:

 • Na místě budou k dispozici kartony A3 a fixy. Pokud chcete upoutat nečím jiným, přineste si to z domu.
 • Každá upoutávka by měla trvat do 2 minut, maximálně 3 minuty včetně otázek, ať to odsýpá.
 • Karton s upoutávkou bude vyvěšen a můžete si ho pak prohlédnout.
 • Nemáš nic, co bys prezentoval(a)? Nevadí, třeba se naopak k někomu přidáš!

Případné dotazy na stránku události na FB. Těšíme se na vás!
Váš Špenát

Přihlášovadlo


Přihlášení na Burzu nápadů

 • Martin Ukrop
 • Luca Matulová
 • Tom Effenberger
 • Honza Mrázek
 • Tomáš Vejpustek
 • Martin Kulich Kulda
 • Marcela Macková Mýca
 • Léňa R
 • Zuzka Zajícová
 • Pavel Šimeček Finn
 • Ondřej Zabloudil Pechník Buč
 • Emu
 • Honza Horáček
 • Jiří Zajíc Zajda
 • Glum
 • Jan Böhm Darwin
 • Jíťa Bláhová
 • Jituš K.
 • Anna Řechtáčková
 • Maara
 • Tomáš Ot.
 • Eva Pavloušková Efka
 • Matěj Klusáček
 • Marie Mičková
 • Adam Křivka
 • Kristy Moravcová
 • Bětka Dubnová
 • Saša Porembová
 • Jan Böhm Darwin
 • Martin Hanzálek
 • Marťa Fabianová
 • Kája Bretová
 • Martin Veškrna Veša
 • Zuzka Hendrychová Azorek
 • Pavel Říha
 • Matěj Bé
 • Anna Hradecká Hranka
 • Radek Pelánek
 • Vláďa Štill
 • Vojťák Procházka
 • Honza Klus.

Dramaturgický víkend

Aneb víkend o:

 • dramaturgii zážitkových akcí
 • idejích, záměrech, tématech a cílech akce
 • programu jako způsobu naplnění cílů

Rozmyšlená dramaturgie je základem akce. Proto se jí kromě víkendovky budeme věnovat i na několika domečcích:

 • domeček 26. 11. 2019: Dramaturgie (úvod do dramaturgie, dramaturgie hry)
 • víkend 29.11. – 1. 12. 2019: Dramaturgický víkend (dramaturgie akcí)
 • domeček 3. 12. 2019: Dramaturgie II (co nezaznělo na víkendu)

Pokud se chceš zúčastnit, napiš na ik@instruktori.cz.

Více informací na stránkách akce.

Burza nápadů 2019

„Nápad se dá chránit jen tak, že ho zrealizujete.“

Chcete zorganizovat akci a nevíte s kým? Chystáte prázdninovku a sháníte účastníky? Nebo kuchaře? Nebo vás jenom zajímá, s jakými akcemi přijdou Instruktoři Brno v roce 2019? Tož doražte!

Burza nápadů je prostor, kde může kdokoliv prezentovat akci a to v libovolném stádiu vývoje. Pokud máte jen zárodek vize – možná tu najdete organizátory. Pokud už máte hotový itík – možná tu najdete účastníky. Pokud jste kdekoli mezi tím – možná tu najdete, co hledáte. Kromě krátkých prezentací akcí (~ minuta) se můžete těšit i na promítání fotek z minulého roku a všobecný společenský potlach.

 

Co s sebou?

Plakátek či jiné lákadlo, na kterém budou shrnuty nejdůležitější údaje vaší akce (min. formát A3, psáno ideálně fixou). Na dotvoření plakátků bude chvíli čas a nějaký materiál i na místě. Plus budou se hodit nějaké peníze na pokrytí vašich výdajů na baru 🙂

termín: 21.1. od 17:00 (vlastní burza od 18:30)
místo: Expediční klubovna, Jezuitská 6/1, Brno-střed, pro vstup zvoňte na zvonek a vyčkejte otevření dveří
registrace: viz formulář níže nebo na fb (nebo obojí!)

harmonogram:
17:00 – 18:30 … scházení se, pokec, objednávky, výroba upoutávek
18:30 – 19:00 … první kolo upoutávek
19:00- 19:20 … pauza, čep
19:20- 19:50… druhé kolo upoutávek
19:50 – 20:00 … poslední šance něco říct/odprezentovat ad hoc nápady + zakončení hlavní části
20:00 a dál … volný program (kytary možno!)

Upoutávky:
– na místě budou k dispozici kartony A3 a fixy. Pokud chcete upoutat nečím jiným, přineste si to z domu.
– každá upoutávka by měla trvat do 2 minut, maximálně 3 minuty včetně otázek, ať to odsýpá
– karton s upoutávkou bude vyvěšen a můžete si ho pak prohlédnout
– Nemáš nic, co bys prezentoval(a)? Nevadí, třeba se naopak k někomu přidáš!

K místu:
– máme rezervovanou jejich nejvtší místnost, kde se většinou pořádají přednášky
– budeme mít k dispozici projektor, v plánu je promítání fotek z proběhlých akcí v době, kdy nebudou probíhat prezentace
– není to u Anděla jako loni, ani v Thalii jako předloni, předpředloni atd., takže pozor, přijďte do Expediční klubovny na Jezuitské!
– k dispozici budeme mít bar s pivem/vínem/čajem/kafem + drobnosti na mlsání (toasty, hummus, na plnohodnotnou večeři to asi nebude)
– případné dotazy směřujte na spenat@instruktori.cz

Těšíme se na vás!
Váš Špenát

Přihlášovadlo


Přihlášení na Burzu nápadů

 • Honza Klus.
 • Martin Ukrop
 • Jiří Zajíc Zajda
 • Kaluž
 • Jíťa Bláhová
 • Pavel Šimeček Finn
 • Martina Krasnayová Tinka
 • Tomáš Vejpustek
 • Jan Mrázek
 • Kuba
 • Tom Effenberger
 • Saša Porembová
 • Kateřina Běláková
 • Zuzka Zajícová

 

Instruktorský Hackaton

Už žádné dlouhé diskuse bez hmatatelného výsledku, ale pořádný kus odvedené práce. Pojď zjistit, jak se dají změnit Instruktoři za jediný den.

Místo: Expediční klubovna, Jezuitská 6/1, 602 00 Brno-střed

S sebou: Přezůvky, věci, které by se vám hodily pro to, na čem chcete makat (pily, šroubováky, počítače, papíry, tužky atp.).

Jak to bude s jídlem: Do 15. hodiny bude klubovna bez obsluhy, tj. strava vlastní. Poté je možné využít místní pohostinnosti.

Program:

 • 9:00-9:15 Prostor pro příchod
 • 9:15-9:30 Přivítání vysvětlení struktury dne a postupu při výběru nápadů
 • 9:30-10:00 vytvareni tymu + vyber napadu, na kterych se bude pracovat
 • 10:00-18:15 práce na napadech (včetně přípravuy jejich prezentace)
 • 18:15-18:45 prezentace výsledků
 • 18:45-19:00 technická přestávka
 • 19:00-19:30 formální záležitosti (valná hromada) předání triček a jiných ocenění
 • 20:00-23:00 volná zábava, (večeře?), kytary, …

Koukni na wiki stránku s nápady, na čem by se dalo zamakat. A přidej svoje.

Přihlašovadlo:


Koho tam potkám:

 • Honza Klus. , hlavně kategorie: procesy a stanovy,IT vylepsovaky,jine
 • Pavel Šimeček Finn, hlavně kategorie: procesy a stanovy,IT vylepsovaky,vzdelavani
 • Luca Matulová , hlavně kategorie:
 • Matěj Píro Glum, hlavně kategorie: procesy a stanovy,vzdelavani,jine
 • Kaluž , hlavně kategorie: procesy a stanovy,IT vylepsovaky,jine
 • Tomáš Vejpustek , hlavně kategorie: IT vylepsovaky,vzdelavani
 • Týna , hlavně kategorie: materialno
 • Lukáš Luke, hlavně kategorie: procesy a stanovy
 • Zuzana Hendrychová Azorek, hlavně kategorie: vzdelavani
 • Jakub Oujezdský Kuba, hlavně kategorie: vzdelavani,materialno
 • Iva Dusakova kiwi, hlavně kategorie: jine,materialno
 • Kája Bretová , hlavně kategorie: vzdelavani,procesy a stanovy,materialno
 • Petra Hovězáková , hlavně kategorie:
 • Michal Š. , hlavně kategorie: procesy a stanovy

Další přihlášené najdeš na facebookové události.

PlastPLES

Bude bál! Bude bál!!!

Bál pro tento rok přejmenováváme na Ples! A ne ledajaký, ale plastPLES! Letošním tématem budou veškeré odpady a nepotřebné věci obecně 😉

Využijte na svůj převlek cokoliv, co se vám již nehodé, střádejte (a umývejte) cokoliv, co by jinak putovalo do koše – ohlédněte se za svou ekostopou a zkuste ze zbytků vykřesat něco zajímavého. Případně přijďte elegantně oděni v barvách libovolného kontejneru, popelnice, v reflexních vestách či s jen elegantně přišitými reflexními prvky jako náznakem veřejně prospěšných prací. Přiďte jako bagr nebo pes či holubice – ti všichni mají s odpady něco společného a je jen na vás, jak je ztvárníte 😉 Hlavně se ale před plesem umyjte a nesmrďte!

VEMEno. 1!

…aneb VEČER METODIKY number 1

Přihni si z VEMEna!

Zajímá vás, jak dopadly kurzistické víkendovky?  Jak se hledalo štěstí na Talismanu? Byla Tvrz zatvrzelá? Máme recept na TMOU pro 400 týmů bez kvalifikace (a průseru)?

Co se povedlo a proč? Co dělat jinak a jak?

Pojďme se potkat a mluvit o letošních akcích, aby ty další byly ještě lepší!

Pojďme se potkat a zjistit, jak se kdo má!

Pojďme popít a užít si společně VEMEno!

Daruj instruktorskou krev (posedmé)!

Ahoj,

27. března 2018 se bude opakovat již tradiční darování „instruktorské“ krve.

Vzpomínáš si, co ti říkali na kurzu první pomoci? Když ze zraněného crčí proudem krev, tak je to špatně. Zastavením krvácení to ale nekončí, spíš naopak!
Krev se nejdřív dostat musí dostat do krevní banky a teprve odtud k pacientovi.

Bez dárců krve to nejde: Krev neumíme vyrobit uměle, takže pravidelné darování krve je jediná možnost, jak ji získat.

27. března 2018 společně se vydáme darovat krev, abychom se přestali bát a mohli pomáhat pravidelně. Je to úterý, ale neboj se, z práce dostaneš placené volno na celý den 😉

POZOR!
Přihlášování uzavíráme o měsíc dřív, tj. 27. února 2018.
Přihlásit se může každý kdo splňuje podmínky uvedené na webu akce. Není nutné být Instruktor.

Web akce & přihlašování: http://krev.kaluz.cz/

Organizačně akci zajišťuje Kaluž (Petr Špaček)
E-mail akce: krev@kaluz.cz
Telefon: +420 606 244 392

Akce je možná díky laskavosti Transfuzního a tkáňového oddělení Fakultní nemocnice Brno. Díky jim!

Instruktorský Hackaton

Už žádné dlouhé diskuse bez hmatatelného výsledku, ale pořádný kus odvedené práce. Pojď zjistit, jak se dají změnit Instruktoři za jediný den.

Místo: CVČ Bystrouška, Fleischnerova 1a (hlavně začátek a zakončení, mezitím můžete být, kde chcete), bude tam teplo, místo, WiFi a kuchyňka

S sebou: Přezůvky, věci, které by se vám hodily pro to, na čem chcete makat (pily, šroubováky, počítače, papíry, tužky atp.).

Jak to bude s jídlem: Vše ve vlastní režii krom večeře, která bude sponzorovaná IS, ale kterou bude muset také někdo připravit. Hned vedle Bystorušky je Albert, bude k dispozici kuchyňka.

Program:

 • 8:45-9:00 Prostor pro příchod (odemčená Bystrouška)
 • 9:00-9:15 Přivítání vysvětlení struktury dne a postupu při výběru nápadů
 • 9:15-9:45 vytvareni tymu + vyber napadu, na kterych se bude pracovat
 • 9:45-18:45 práce na napadech (včetně přípravuy jejich prezentace)
 • 18:45-19:15 prezentace výsledků
 • 19:15-19:30 technická přestávka
 • 19:30-20:00 formální záležitosti, včetně volby Špenátu, předání triček a jiných ocenění
 • 20:00-23:00 volna zabava, studena vecere formou svedskeho stolu (sponzorováno IS), kytary

Koukni na Wiki stránku s nápady, na čem by se dalo zamakat. A přidej svoje.