O Instruktorech Brno

Pořádáme akce pro dospělé lidi, kteří stejně jako my věří v sílu zážitků. Zážitek ničím nenahradíš. Výlet do hor nejde srovnat s cestovatelským promítáním. Postavit se výzvě a poučit se z ní je cennější než n-krát přečíst životopis Steva Jobse. A sdílet bláznivou radost, ale třeba i smutek ze selhání s druhými lidmi je nepopsatelně víc, než o tom číst nebo komentovat jejich statusy. Záleží na každém, jestli svůj život bude žít, nebo spíš pozorovat a připravovat se na eventuality, které by mohly přijít. Jsme Instruktoři Brno a nechceme nikoho vychovávat, přesvědčovat ani poučovat. Naším cílem je poskytnout prostor k uvědomění si svých vlastních silných stránek, svých cílů, hranic a hodnot.

Všechno, co můžeme udělat, je lidi inspirovat

Snažíme se o to už přes 40 let.

Instruktoři dnes

Instruktoři Brno mají několik desítek členů, kteří se věnují organizování akcí. Každé dva roky pořádají omlazovací tzv. instruktorský kurz, tedy cyklus programových víkendů, přednášek a workshopů, díky kterému spolek získává mladou krev a novou energii a nápady.

Záběr našich akcí je poměrně široký, ať už zaměřením (outdoor, seberozvoj, recese, sport) nebo délkou (jednodenní městská hra, víkendovka či desetidenní prázdninovka). Většina akcí je určena pro mladé lidi (objektivně nebo subjektivně) a můžeš na nich zažít téměř cokoliv. Tady je ochutnávka.

Instruktoři kdysi

Instruktoři Brno vznikli v roce 1977 a založili je lidé, kteří předtím pořádali tzv. tábornické školy: Petr Holec, Jaroslav Najdekr, Eva Klocová a Irena Přibylová. Instruktoři tehdy byli přidruženi k jednotlivým vysokoškolským fakultám a pořádali pro jejich studenty lyžařské, turistické, vodácké, hravé a seberozvojové akce. Spolupracovali s Hnutím Brontosaurus a Prázdninovou školou Lipnice, která vznikla ve stejné době.

Po roce 1989 se na chvíli zdálo, že instruktorská komunita zanikne, ale zásluhou především trojice Martin Bobr Sobotka, Josef Plísňák Hajkr a Michael Majk Motal po pár letech zase obživla, obnovila činnost a instruktorskými akcemi od té doby prošly další stovky lidí.

Přidej se

Podívej se do Chystaných akcí, co je zrovna v plánu, přihlas se a doraž.

Lákalo by tě nejenom na akce jezdit, ale taky je pořádat? Přihlas se do Instruktorského kurzu! Je to půlroční vzdělávací kurz, na kterém si osaháš pořádání akcí a naučíš se hodně o zážitkové pedagogice i o sobě. Svou délkou, náplní a provedením je Instruktorský kurz zřejmě jedním z nejpropracovanějších svého druhu v ČR. Už v jeho průběhu se můžeš zapojit do organizačních týmů akcí, co pod Instruktory vznikají. A co teprve po něm!

Kurz startuje každý lichý rok v září. Chceš, abychom ti dali včas vědět? Napiš nám na ik@instruktori.cz