Dramaturgický víkendAneb víkend o:

 • vzniku nových týmů pro přípravu budoucích akcí, na kterých budete po celý IS kurs pracovat
 • dramaturgii zážitkových akcí
 • idejích, tématech a cílech akce
 • programu jako způsobu naplnění cíle

Rozmyšlená dramaturgie je základní kámen akce. Proto se jí kromě víkendovky budeme věnovat i na několika domečcích:

 • domeček 31. 10. 201: Dramaturgie I (úvod do dramaturgie, pojmosloví)
 • domeček 7. 11. 2017: Dramaturgie II (témata akce, tvorba týmu)
 • víkend 10. – 12. 11. 2017: Dramaturgický víkend (tvorba týmů, dramaturgie akcí v praxi)
 • domeček 21. 11. 2017: Workshop o rolích v týmu


Dramaturgická víkendovka

Kdy a kde to bude?

 • Datum akce: 10. – 12. 11. 2017
 • Začátek akce: 17:45 na místě (ideálně využijte služeb IDS JMK a jeďte vlakem z Hlavního nádraží v 17:02 či z Králova pole v 17:22). Prosím buďte na místě včas.
 • Konec akce: návrat v neděli po 16:00
 • Místo konání akce: Základní Škola v Kuřimi (Jungmannova 813)
 • Kontakt:
  Lenka Raudenská (lenka.raudenska@gmail.com | +420 739 406 537) – dotazy přímo k programu
  Martina Jindřišková (martina.jindriskova@seznam.cz | +420 733 152 581) – neúčast na akci, platby, atp.
  – pozn. od 26. 9. do 4. 10. 2017 je Martina nedostupná

Co si vzít sebou?

 • hodinky (mobil s časem stačí)
 • psací potřeby, oblíbené fixy, tužky, pastelky, papír
 • vzpomeňte si na nějakou programovou zážitkovou akci, kterou jste absolvovali nebo pořádali, a sežeňte si scénář (harmonogram, itinerář, itík). Pokud vaší jedinou zážitkovou akcí byla Úvodní víkendovka, tak itík této akce pro vás mít budeme. Jinak se těšíme na nejrůznější prázdninovky, kterých jste se účastnili.
 • kdo máte, tak fondy her, instruktorský slabikář a podobné se můžou hodit
 • zamyslete se nad tím, co vás aktuálně trápí, co řešíte, co vás zajímá a dělá vám radost, co vás zaujalo, čeho chcete dosáhnout, čemu se bráníte, co je pro vás důležité a dotýká se vás … co chcete sdílet, co chcete předat … a proč (můžete to i donést, abyste o tom nemuseli jen vyprávět – knížka, film, hudba, předmět, citát…)
 • většinu času strávíme uvnitř, proto si připravte jednu drobničku pro odreagování vevnitř či venku (krátká aktivita pro cca 25–30 lidí)
 • oblečení pro statický program uvnitř či lehké dynamické provětrání venku
 • na akci zajišťují veškerou stravu organizátoři z nakoupených surovin. Ale na druhou stranu, koláč od maminky nebo víno na večer neurazí.
 • v případě zájmu vlastní čaje, kafe, víno co máte rádi – ať tam máte k dispozici něco, co vám chutná
 • misku (ešus), lžíci, oblíbený hrnek

Kolik a jak se za víkend platí?

 • Částka: 800,- Kč
 • Číslo účtu: 2500167471 / 2010
 • Variabilní symbol: 1170180XXX (XXX je číslo účastníka – zeptej se IK týmu)
 • Poznámka pro příjemce: Drama <tvé-jméno>
 • Nejzažší termín připsání platby na účet IS: 1. 11. 2017

Platbu prosím převeď co nejdříve (ulehčíš nám tím účetnictví). Zda platba proběhla v pořádku, můžeš zkontrolovat ve výpisu z tranparentního účtu Instruktorů. Budeš-li mít jakékoliv otázky k platbám, neváhej se ozvat IK týmu na ik@instruktori.cz.

Může se stát, že na akci z nějakého vážného důvodu nebudeš moct přijet. Akce je sice nevýdělečná, máme však nějaké fixní náklady nezávislé na počtu účastníků. Ber prosím na
vědomí následující storno podmínky:

 • Odhlášení 30 až 10 dní před začátkem akce – vracíme 50% ceny akce.
 • Odhlášení 9 až 1 den před začátkem akce – vracíme 10% ceny akce.
 • Odhlášení v den započetí akce či později – vracíme 0% ceny akce.

Účastník je považován za přihlášeného v okamžiku zaplacení (připsání platby na účet). Neúčast ze zdravotních důvodů není nijak zohledněna. Je považována za standardní neúčast. V případě zrušení akce ze strany organizátorů vracíme 100% uhrazené částky.

Kdo za tím stojí?

Dramaturgickou víkendovku pro tebe připravuje mnoho lidí. Zde uvádíme několik z nich, kteří nejvíce ovlivňují výslednou podobu víkendu.


Pavel Finn Šimeček

Pavel Finn Šimeček


Pavel Železo Železný

Pavel Železo Železný