Instruktorské Setkání

Je jen jedna příležitost v roce, kdy je možné se potkat na jednom místě a čase, prožít společně nabitý den a odrazit se do hlavní organizátorské sezóny v roce 2020.

Přijď prodiskutovat důležitá témata, pomoct nám rituálně předat trička, zvolit nový Špenát. Ale přijď se také prostě jen potkat, pobavit se a užít si společnou práci i zábavu.

Zváni jsou zasloužilí Instruktoři, aktivní členové i čerství kursisté. Je důležité se intenzivně pracovně-zábavnou formou potkat napříč instruktorskými generacemi v jednom čase a místě.

Místo konání: Expediční klubovna v centru Brna. Na místě je zajištěn oběd.

Ideová konference

Letošní formou setkání je ideová konference. Cílem je shromáždit názory a získat zpětnou vazbu na některá témata, která končící Špenát považuje za nedořešená, a chtěl by poskytnout novému Špenátu dobrý základ do začátku:

 • mise a vize – běžně investujeme úsilí do dramaturgie akcí, neustále bažíme po smyslu programů a donekonečna se ptáme „proč?“. Stejnou péči si přirozeně zaslouží i náš spolek a smysl jeho existence. Vlastně taková dramaturgie 2.0. Výzva? Určitě. Výsledek? Nejistý! Ale má to velký smysl a dopad.
 • zmrtvýchvstání outdoorsekce – najde se the hero, který vzkřísí sekci z popela, dokáže zajistit jednotnou metodiku a zkoušení, najde vhodné formy dalšího vzdělávání v outdooru a přinese tak dlouho vyhlížený manuál bezpečnosti?
 • přihlašování na akce, GDPR,… –  papíry, papíry, papíry! To se nedá! Jak zamezit tomu, aby nám chyběly dotazníky a souhlasy od účastníků a zároveň jsme nestrávili půl života emailováním a vymáháním podpisů?
 • další vzdělávání – Instruktorským kursem tvůj instruktorský život nekončí, ale začíná. I tak můžeš získat pocit, že už ti Instruktoři nemají co dát. A s tím právě chceme bojovat. Protože my chceme, aby ses dál rozvíjel(a), protože jen tak budeme mít dost lidí, kteří mají co předat dalším lidem.
 • prachy – dobrovolnická organizace, ne? Jakýpak prachy! Všechno urvem nadšením! Nebo to tak 100% neplatí? Odstupující Špenát přichází s konkrétním návrhem na změnu příjmů a výdajů a zajímá ho, co si o tom myslíš i ty.

Máš pocit, že k tématu ještě nemáš co říct? Možná si to přijď aspoň poslechnout. Některá témata budou více abstraktní (mise a vize), jina naopak hodně konkrétní a praktická. Výsledky se promítnou už letos do toho, jak Instruktoři budou dál fungovat. Rozhodně se neboj nudy, ta jediná nebude.

Budeme se i mezitím snažit trochu rozhýbat, provětrat a pobavit. Nechcem se vyčerpat do dna. Chcem se i bavit.

Předběžný program (může ještě dostát mírným změnám na přelomiu března a února):

9:00 … čaj a sušenky
9:15 … přivítání a networkingový workshop
9:45 … know-how-sharing workshop – jaké akce chystáme a jaké máme za sebou – místo pro prolnutí zkušeností zkušených instruktorů a kursistů
10:30 … přestávka
10:45 … quo vadis? … krátký workshop na zmapování toho, proč v Instruktorech jsme, co nám dali a co ještě by nám mohli dát?
11:15 … předobědové překvapení – venkovní hra
12:00 … oběd (zdarma na místě)
13:00 … diskusní blok možnosti:

 • mise a vize – proč je to důležité, jak jsme daleko, posbírání zpětné vazby, workshop na formulaci mise a vize
 • zmrtvýchvstání outdoor sekce – od Špenátu je na stole zadání – je někdo, kdo ho je ochotný a schopný naplnit?

14:30 … přestávka
14:45 … diskusní blok možnosti:Diskuse

 • přihláškový workshop – technicky a prakticky orientovaný blok, zaměřený na přihlašování na akce
 • další vzdělávání – jakým způsobem organizovat a podporovat další vzdělávání Instruktorů tak, aby

15:45 … přestávka
16:00 … prachy – diskusní blok

  • Špenát navrhuje zvýšení účastníkopoplatků
  • co lze ze získaných peněz financovat, návrhy Špenátu, posbírání zpětné vazby
  • přebytky akcí – čí jsou, co se s nimi děje teď a jak bychom to chtěli mít
  • zdroje peněz
  • finanční potřeby pro rozvoj spolku

16:45 … přestávka
17:00 … report – zhodnocení uplynulého roku
17:15 … oceňování – předávání triček a odměn za činnost
17:00 … valná hromada:

 • schválení účetní uzávěrky
 • hlasování o účastníkopoplatcích
 • posbírání kadidatur do Špenátu
 • volba nového Špenátu

18:00 … ukončení oficiální části setkání, volná zábava

 

 

 


Přihláška:

Seznam přihlášených:

 • Finn
 • Pavel
 • Tom Effenberger
 • Luke
 • Tinka
 • Matěj Bé
 • Maara
 • Efka
 • Martas Hanzalek
 • Abbe
 • Jiří Zajda Zajíc
 • Zuzka Zajícová
 • Bobr
 • Martin U.
 • Kristy Moravcová
 • Honza Horáček
 • Anna Hranka Hradecká
 • Tomáš Vejpustek
 • Sisa
 • Glum
 • Entiro
 • Týna
 • Marie Mičková
 • Kája
 • Hanka
 • Kaluž
 • Ondřej Zabloudil Pechník / Buč
 • Kuba Sekanina
 • Luca Matulová
 • Kuba Streit
 • Petr Michovský
 • Jíťa Bláhová
 • Krysa Bednaříková
 • PET
 • Anička Řechtáčková
 • Saša Porembová
 • kiwi
 • Ani
 • Darwin

Instruktorské Setkání

Typ akce: interní setkávací, pro Instruktory, vzdělávací akce

Začátek: 22.03.2020 od 09:00

Místo konání:
Expediční Klubovna