Puzzled Pint Brno

Puzzled Pint je celosvětová šifrovačka založená v roce 2010 v Portlandu. Od té doby se rozrostla do více než 30 měst v 8 zemích. V březnu 2017 se k nim přidalo i Brno.

Kdy a kde?
Hra se koná každé druhé úterý v měsíci večer (19:00 – 22:00) v nějaké hospodě v Brně. V pátek před hrou je na webu http://www.puzzledpint.com/ zveřejněna „Location Puzzle“ po jejímž vyluštěním se dozvíte jméno a adresu hospody. Pak už stačí jen přijít a luštit. Tato vstupní šifra slouží jen jako ochutnávka a neměla by nikomu zabránit v účasti – k dispozici je několik nápověd i samotné řešení.

Pro koho?
Hra je otevřená komukoli bez omezení. Luštění si nejlépe užijete v týmech 3-5 lidí, ale velikost týmu není omezená, klidně můžete luštit v páru nebo v deseti lidech. Pokud nemáte tým, nevadí, není problém vytvořit tým/k někomu se přidat až na místě. Účast na hře je zdarma, jídlo a pití si platí každý sám. Pokud hodláte přijít, prosím vyplňte formulář na stránce události, abychom lépe odhadli počet šifer.

Šifry a nápovědy
Každý Puzzled Pint se můžete těšit na 4 šifry, plus jednu „semílací“ meta-šifru, kde pracujete s řešením předchozích šifer, plus jednu bonusovou. Šifry jsou spíše jednodušší (cca 2. úroveň kvalifikace TMOU), nicméně jsou v angličtině a zamýšlené pro anglicky mluvící hráče, což může nerodilým mluvčím způsobovat problémy. Alespoň minimální znalost angličtiny je nezbytná. Pokud si nebude vědět rady s neznámými slovíčky, podivnými referencemi nebo čímkoli jiným, organizátoři na místě vám rádi poradí. Nápovědy jsou zdarma a v libovolném množství, důležité je, aby si všichni hru maximálně užili.

Hodnocení
Každý tým si měří čas luštění (začít můžete kdykoli, není nutné přijít přesně v 19:00). Výsledné časy jsou později zveřejněné na webu hry http://www.puzzledpint.com/standings/, takže se můžete porovnat s týmy z jiných koutů světa (pokud vám nevadí, že se nápovědy nijak nezapočítávají).

Organizátoři
Puzzled Pint v Brně zajišťují Instruktoři Brno, pokud nechcete zmeškat žádnou hru, můžete se stát fanoušky Puzzled Pint Brno na Facebooku, sledovat kalendář nadcházejících akcí Instruktorů Brno nebo kalendář šifrovacích her.

Na viděnou se těší Honza & Honza


Puzzled Pint Brno

Puzzled Pint is a worldwide puzzlehunt founded in 2010 in Portland, Oregon. Since then, it has spread into more than 30 cities in 8 countries. In March 2017, Brno, Czech Republic, joined in.

Where and when?

The game takes place in the evening (19.00 – 22.00) of every second Tuesday in a month in some pub in Brno. On Friday before the game a „location puzzle“ is published on website http://www.puzzledpint.com/. After solving this puzzle the name and address of the pub is revealed. Then you just come and play. The location puzzle is an appetizer rather than a barrier, several hints along with the solution itself are available.

For whom?

Puzzled pint is open to everybody. You will enjoy it the most in teams of 3-5 people but the size of the team is not given, you can play alone or in team of 10 people. If you don’t have a team, come anyway, you can join another team or form a new one at the event. The game is free of charge but everybody pays their drinks and meals. Please let us know if you are going to come by filling out the form on the event page, so that we know how many puzzle sets to print.

Puzzles and hints

Every Puzzled Pint offers 4 puzzles + one meta-puzzle (where you will work with the solution of previous puzzles) + one bonus puzzle. The puzzles are designed to be enjoyable rather than difficult, but they are in English which can be challenging for non-native speakers. At least basic knowledge of English is necessary. If you get stucked, the organizers will gladly help you, the hints are free and unlimited. We want to make Puzzled Pint as enjoyable as possible for everybody.

Scores

Every team measures the time in which they solve the 4+1 puzzles (you can start anytime, it is not required to arrive exactly at 19.00). The times are then posted on the Puzzled pint website http://www.puzzledpint.com/standings/, so you can compare to other players across the world (if you don’t mind that the hints used are not tracked in any way).

Organizers
Puzzled Pint Brno is realized by Instructori Brno, if you don’t want to miss any game, you can like Puzzled Pint Brno on Facebook, follow calendar of Instruktori Brno or calendar of czech puzzlehunts.

Looking forward to seeing you Honza & Honza