Alchymistův učeň

Při­jeď hle­dat to, co tě ve tvém ži­vo­tě na­pl­ňu­je – svůj ká­men mudr­ců.

Při­jeď za­žít de­vět dní her, ře­me­sel a dal­ších kra­to­chví­lí pro­vá­za­ných pří­bě­hem ve stře­do­vě­kých ku­li­sách.

Při­jeď se se­tkat se za­jí­ma­vý­mi a in­spi­ru­jí­cí­mi lid­mi.

Situace probíhající pandemie COVID-19 je pro nás nová a nikdo nemůže vědět, co bude v srpnu … nebo za měsíc.

V případě, že situace nebude dost bezpečná na to, abychom mohli Alchymistova učně uspořádat, tak jej nejpozději 1. 8. 2020 zrušíme
a vrátíme všechny účastnické poplatky. Více na stránkách akce.

Více informací naleznete na webu akce >

Alchymistův učeň

Typ akce: prázdninovka, zážitková akce

Začátek: 14.08.2020
Konec: 23.08.2020

Místo konání:
Tvrz, příkop Zámku Rosice